Kaza

  • Kaza (fiil), yanlışlık ile meydana gelen, olumsuz sonuçlara yol açan olay.
  • Trafik kazası, Karayolunda meydana gelen çarpma olayı.
  • İlçe, illerin alt birimi.
  • İslam hukukunda yargı erki; Kadı.
  • Vaktinde kılınmayan namazı veya tutulmayan orucu sonradan dini kurallara uygun olarak yerine getirme.
  • İslam dininde, Kazâ, Allah'ın ezelde takdir buyurduğu olayların, zamanı gelince ilim ve iradesine yani kadere uygun olarak meydana gelmesine verilen isimdir.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.