Kartezyen koordinat sistemi

Kartezyen çarpımındaki

  • her sıralı ikilinin Öklid düzlemindeki bir noktaya ve
  • birinci dereceden iki değişkenli her bir polinomun düzlemdeki bir doğruya, birebir eşlenmesi ile oluşturulan cebirsel geometrik yapıya Kartezyen koordinat sistemi veya Dik eksenler sistemi adı verilir. Öklid geometrisinin bir modelidir. Koordinat eksenleri x ve y eksenidir bunlar 0 da çakışır. Çakışılan yere sıfır noktası (orijin) adı verilir.
Kartezyen koordinat sisteminde 4 noktanın yeri

Koordinat eksenleri 1., 2., 3. ve 4. bölge olarak adlandırılan dört çeyreğe bölünebilir.

  • 1. bölgede değerler +X,+Y
  • 2. bölgede değerler -X,+Y
  • 3. bölgede değerler -X,-Y
  • 4. bölgede değerler +X,-Y

Köken

  • Kartezyen;
İng Cartesian, Fransız matematikçi Descartes'in adına La +ian (+cil/+çıl) aitlik ekinin getirilmesiyle oluşur.
  • koordinat;
İng co-ordinate, Lacom- (birlikte) takısı ile to ordinate (sıralamak, dizmek) eyleminin birleşimiyle oluşur.
  • sistem;
La systema, Türkçesi dizge.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.