Kan nakli

Kan bağışı, 18-65 yaş arasında ve vücut ağırlığı 50 kg’ın üzerinde olan sağlıklı kişiler kan verebilir. Erkekler en sık 3 ayda bir olmak üzere yılda en çok 4 kez; kadınlar ise en sık 4 ayda bir olmak üzere yılda en çok 3 defa kan verebilirler. İnsan vücudunda yaklaşık 5000-6000 ml kan vardır ve kan bağışında bulunan kişiden bir defada 450 mL kan alınır. Eksilen hacim, insan vücudunda saatler içinde tamamlanabilmektedir. Kan bağışı uygun kişilerden uygun koşullarda yapıldığında sağlık açısından herhangi bir risk taşımaz.

Kan alımı sırasında pakete doldurulan kan.

Kan bağışı yapabilmek için kişinin yaşı, kilosu, sağlık durumu, hemoglobin düzeyi başta olmak üzere pek çok kriter mevcuttur. Bağışçılar, bu kriterlere göre kan merkezi hekimi tarafından değerlendirilirler. Kan koldaki bir damara yerleştirilen plastik bir tüp aracılığıyla alınır.

Bağış olarak alınan her kan HIV, HCV, HBV ve sifiliz açısından test edilir. Ayrıca kan grubu açısından da kontrol edilir.

Kaynakça

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.