Kabuk

İsim, gökbilim, zooloji, tıp alanlarında kabuk aynı anlamı taşımaktadır. Bir şeyin üstünü kaplayan ve onu dış etkilere karşı koruyan, bazı durumlarda besleyen, yapı gereği veya kendiliğinden oluşmuş sert bölüm olarak kabul görmektedir.

Ağaçlarda gövde topraküstünde, dal ve sürgünleri taşır. Organik maddeleri depolar, yapraklara su taşır. Odun hammaddesidir. Dış kabuk, iç kabuk, kambiyum, diri odun, öz odundan meydana gelen gövde, tepe tacını, yani dal ve sürgünleri üzeride taşımaktadır.

Üzeri düz, çatlaksız veya pullu çatlaklıdır. Girintili çıkıntılı, derin veya sığ çatlaklar enine veya boyuna olur. Kabuk, ince veya kalındır. Kabuk üzerinde lifler bulunmaktadır. Bunlara lentisel denir. Kabuktan ağacın yaşını tespit etmek mümkündür. Kabuk rengi, liflerin şekli, dokusu, kalınlığı ağaç hakkında bilgi verir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.