Kütle kesri

Kütle kesri, şeklinde ifade edilen ve kütlesine sahip bir maddenin kütleli bir karışımın içerisindeki kütlesel oranıdır.[1] Matematiksel olarak

şeklinde ifade edilir. Kütle kesrini göstermek için sembolü de kullanılmaktadır. Tüm kütle denklemlerinin toplamı 1'e eşittir:

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.