Kütikula

Kütikula, şeffaf bir örtü olup ışığı geçirir. Ancak su ve gazların geçişini engellediğinden yaprağın gaz alışverişini sınırlar. Bu nedenle yaprak hücrelerinin gaz alışverişi özelleşmiş epidermis hücreleri arasındaki boşluklar aracılığıyla gerçekleşir. Kütin, yani mumsu yapıdadır. Bitkinin su kaybını engeller. Kütikula sulak bölge bitkilerinde ince, kurak bölge bitkilerinde kalındır. Su içindeki bitkilerde ise kütikula bulunmaz. Kütikula; bulunduğu bitkilerin yapraklarının üst yüzeyindedir, bu nedenle yaprakların üst yüzeyi parlak bir görünüm elde eder.

Yaprağın enine kesiti
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.