Kükürtlü asit

Kükürtlü asit, sülfüröz asit ya da sülfürik(IV) asit formülü H2SO3 olan bileşiktir. Kükürt dioksit ile suyun tepkimesi sonucu oluşan bir asittir. Bu tepkimenin denklemi şöyledir:

Kükürtlü asidin molekül şeması
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.