I. Arnuvanda

I. Arnuvanda, Hitit kralı. Yazılı belgelerde II. Tuthaliya'dan sonra tahta çıktığı geçmektedir. Tablet ve mühür baskılarında Arnuvanda'nın yanında eşi Aşmunikal adı da geçmektedir. Belgelerde Arnuvanda kendisini Tuthaliya'nın oğlu olarak anmaktadır. Arnuvanda'nın egemenliğinde Anadolu'nun kuzeyindeki Kaşgalar'ın saldırıları mevcuttur. Hitit-Kaşga münasabetleriyle alakalı ilk yazılı belgeler Einar von Schuler'e göre Arnuvanda'nın dönemine aittir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.