Hukuk danışmanı

Hukuk müşaviri, kişi ya da kurumlara hukuki konularda danışmanlık hizmeti veren, dava ve icra takibi yapan kişidir. Her kuruluş istediği hukuk müşavirini nasıl alacağını ve onun ne işler yapacağını kendi yönetmeliğiyle belirler. Müşavirlerde hukuk fakültesi mezunu olmak gibi şartlar aranmaktadır.

İbra-sulh gibi işleri yürütür; kurumun yönetmelik, anlaşma ve şartnamelerini inceler, ilgilendiği dosyaların kayıtlarını tutar ve düzenler.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.