Huguenotlar

Huguenot, 1560'lardan başlayarak Fransa'da örgütlenen Protestan cemaati. Kalvinizme oldukça yakın bir mezheptir.

Etimoloji

Hugenot sözcüğünün etimolojik kökeni tam olarak belli olmamakla birlikte, Eidgenosse'den[1] (Almanca: yoldaş, anddaş) veya bunun Fransızca karşılığı olan aignos'tan geldiği kabul edilmektedir.

Tarih

Calvin öğretisine yakınlıkları ve azizlere "tapınma" başta olmak üzere çeşitli Katolik uygulamalarını reddetmeleriyle tanınırlar, aynı zamanda ölüm cezasını da kabul etmezlerdi. Fransa'da Bartholomeus Gecesi ve Protestanlara karşı yürütülen takip kampanyası sonucunda baskı altında bulunan Huguenotlar, Otuz Yıl Savaşları'nda çok önemli rol oynarlar. Hatta bu nedenle Otuz Yıl Savaşları'na, Hugenot Savaşları da denir. Özellikle Kardinal Richelieu'nün baskısı ile Fransa'da kalmaları imkânsızlaşan bu cemaate Almanya kapılarını açar ve burada Hessen ve Bavyera dükalıklarında yerleşerek kendi cemaatlerini sürdürürler.

Yavaş yavaş asimile olmalarına ve ayin dilini giderek Almancaya çevirmelerine rağmen, kendilerine Alman derebeyleri tarafından tanınan imtiyazlar uzun süre devam eder ve hatta rahiplerini İsviçre'nin Fransızca konuşan kesimlerinden getirirler.

Nazi rejimi sırasında resmen genel bir kilise çatısı altında entegre edilmeye çalışıldılarsa da, bugün hala daha adında "Fransız Reform Kilisesi" ibaresi bulunan dört cemaat bulunmaktadır Almanya'da. Biri Frankfurt'ta yer alan bu kiliseler, işte Hugenot kiliseleridir.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Encyclopædia Britannica, 11. cilt, Frank Puaux, Huguenot
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.