Hiragana

Hiragana (平仮名, ひらがな): Japonca yazmak için kullanılan hece yazısı. Kanji adı verilen Çince kökenli yazı karakterlerinin hızlı yazımından türemiş olup Japoncada kullanılan üç temel yazım dizisinden birini oluşturmaktadır. Erken dönemlerde daha ziyade kadınlar tarafından kullanılmıştır. Daha sonraları Japonya'daki dil reformları ile kelime köklerine getirilecek eklerde ve Kanji yazımı zor olan harflerin yazımında kullanılmaya başlanmıştır. Bugün aynı zamanda yabancı kelimelerin veya kanjilerin okunuşlarını göstermek için de kullanılmaktadır.

  a  i  u  e  o   ya  yu  yo  wa
kakikukeko きゃ kya きゅ kyu きょ kyo くゎ kwa
sashisuseso しゃ sha しゅ shu しょ sho
tachitsuteto ちゃ cha ちゅ chu ちょ cho
naninuneno にゃ nya にゅ nyu にょ nyo
ha/wahifu/huhe/eho ひゃ hya ひゅ hyu ひょ hyo
mamimumemo みゃ mya みゅ myu みょ myo
yayuyo
rarirurero りゃ rya りゅ ryu りょ ryo
 wa wi we wo/o
n
gagigugego ぎゃ gya ぎゅ gyu ぎょ gyo ぐゎ gwa
zajizuzezo じゃ ja じゅ ju じょ jo
dadjidzudedo ぢゃ dja ぢゅ dju ぢょ djo
babibubebo びゃ bya びゅ byu びょ byo
papipupepo ぴゃ pya ぴゅ pyu ぴょ pyo

Kırmızı ile gösterilen karakterler modern Japoncada kullanılmamaktadır.

Japonca'nın diğer yazım dizileri

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.