Hidrolaz

Biyokimyada, hidrolaz, bir kimyasal bağın hidrolizini katalizleyen bir enzimdir. Örneğin, aşağıdaki tip bir reaksiyonu katalizleyen enzim bir hidrolazdır. Hücre içerisinde en çok lizozom içerisinde bulunur ve Golgi Aygıtı'nda sentezlenir.

A–B + H2O → A–OH + B–H

Adlandırma sistemi

Hidrolazların sistematik isimleri "substrat hidrolaz" biçiminde oluşturulur. Ancak başka adlar bazen daha yaygın olabilir. Yaygın bilinen adlar genelde "substrataz" biçimindedir. Örneğin, nükleaz, nükleik asitleri hidrolizleyen bir enzimdir.

Sınıflandırma

Hidrolazlar EC numara sınıflamasına göre "EC 3" olarak sınıflanırlar. Bu sistemde, hidrolazlar, üzerine etkidikleri bağlara göre aşağıdaki gruplara ayrılırlar:

 • EC 3.1: ester bağı (esterazlar: nükleaz, fosfodiesteraz, lipaz, fosfatazlar)
 • EC 3.2: şekerler (glikozilazlar/DNA glikozilazlar, glikozit hidrolazlar)
 • EC 3.3: eter bağları
 • EC 3.4: peptit bağları (proteaz/peptidazlar)
 • EC 3.5: karbon-azot bağları, peptit bağları hariç
 • EC 3.6: asit anhidritder (asit anhidrit hidrolazlar, helikaz ve GTPazlar dahil olmak üzere)
 • EC 3.7: karbon-karbon bağları
 • EC 3.8: halojenür bağları
 • EC 3.9: fosfor-azot bağları
 • EC 3.10: kükürt-azot bağları
 • EC 3.11: karbon-fosfor bağlarıs
 • EC 3.12: kükürt-kükürt bağları
 • EC 3.13: karbon-kükürt bağlarıs

Kaynakça

  This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.