Hetoimasia

Hetoimasia (Grekçe ἑτοιμασία, "hazırlık"), Hristiyan ikonografisinde sembolik olarak hazır bir biçimde tasvir edilen boş tahttır. Merkezi bir şekilde betimlenen ve bazı örneklerde meleklerle çevrelenen tahtın üzerinde bazen bir haç tasviri de bulunmaktadır.

Hetoimasia tasviri, Ariusçu Vaftizhane, Ravenna, 6. yy.

Gerek Antik Yunanistan gerekse Budist sanatında rastlanan boş taht sembolü, Erken Hristiyan sanatı ve Orta Çağ sanatında da görülmekte, İsa'yı ya da bazen Teslis'in parçası olan Baba Tanrıyı sembolize ettiği düşünülmektedir. Orta Bizans döneminde spesifik bir anlam kazanarak İsa'nın ikinci gelişini sembolize etmiştir.

Bir fildişi ikona, üst kısımda iki yanında başmelekler bulunan hetomasia, Konstantinopolis, MS 1000 civarı
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.