Hayatboyu Öğrenme Programı

Hayatboyu Öğrenme Programı, eğitim ve öğretimi konu edinen bir Avrupa Birliği topluluk programıdır. 2007-2013 yıllarını kapsayan 3. dönemini yaşayan program ilk kez 1995 yılında o güne kadar dağınık bir yapıda başlayan programların çatı programlar altında toplanması ile oluşturulmuştur. Hayatboyu Öğrenme Programı aslında Socrates ve Leonardo da Vinci isimli çatı programların birleştirilmesi ile oluşturulmuş bir çatı ve devam programıdır. Her iki program da 2000-2006 yıllarını kapsayan 2. program döneminde yürürlükte olan programlardı.

Hayatboyu Öğrenme Programı eğitim ve öğretim sektöründe yer alan tüm kurum, kuruluş ve kişiler ile bu konularla ilgilenen tüm bireylerin ve kurumların uluslararası nitelikte projeler ve faaliyetler yapabilmeleri için destek sağlanması olarak özetlenebilir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.