Haseki

Haseki, aşağıdaki anlamlara gelebilir:

  • Osmanlı İmparatorluğu zamanında bir memuriyetin adıdır.
  • Haseki, İstanbul'un semtlerinden biri
  • Haseki, Suriye'nin şehirlerinden biri
  • Haseki Sultan, Osmanlı padişahından çocuk doğurmuş olan cariyelere verilen isim

Yapılar

  • Haseki Camii, İstanbul'da Hürrem Sultan adına yaptırılmış cami
  • Haseki Camii, Bağdat'ta Hürrem Sultan adına yaptırılmış cami
  • Haseki Hamamı, İstanbul'da Hürrem Sultan adına yaptırılmış hamam
  • Haseki Hastanesi, İstanbul'da Hürrem Sultan adına yaptırılmış hastane
  • Haseki Külliyesi, İstanbul'da Hürrem Sultan adına yaptırılmış külliye
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.