Hakim

Hakim şu anlamlara geliyor olabilir;

Terim

  • Hâkim (hukuk) - Mahkemelerde davaları karara bağlayan, adalet dağıtan kişi, yargıç.
  • Hakîm (İslam) - Allah'ın 99 adından biri.
  • Egemen - Bir ülkede mutlak otorite sahibi yönetici.
  • Hakim (Fatımi) - 6. Fatımi halifesi.
  • Hakim dalgaboyu - Optikte gözün algıladığı renkleri temsil eden ışık dalgaboyu.

Tarih

Adı veya Soyadı Hakim olanlar

Yerler ve mekanlar

  • El-Hakim Camisi - Kahire'de bulunan bir camii.

Kurum ve kuruluşlar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.