Gonad

Gonad hayvanlarda üreme hücreleri olan gametleri oluşturan organlardır. Erkek üreme organlarına testis, dişi üreme organlarına yumurtalık adı verilir. Bu organların ürettiği gametler haploid germ hücreleridir. Erkek gametlere spermatozoon, dişi gametlere ovum adı verilir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.