Giritli Numan Paşa

1737 senesinde Bender seraskeri oldu. Daha sonra Anadolu Valiliği'ne getirildi ve 1738'de ayrıldı. 1741 senesi içerisinde ikinci defa Anadolu Eyalet valili yaptı.[1] Daha sonra Özi valiliği yapmıştır.

Giritli Numan Paşa, Osmanlı devlet adamı, vezir.

Kaynakça

  1. Uzunçarşılı, İ.H. Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, s, 167
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.