Güner Öztek

Güner Öztek (d. 7 Ağustos 1935, Çankırı), Türk büyükelçi.

1955 yılında St. Joseph Lisesi’nden 1959 yılında da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olmuştur. Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

1971-1972 yılları arasında Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü, çeşitli diplomatik görevlerin ardından 1986-1991 tarihleri arasında T.C. Kuveyt Büyükelçiliği. 1992-1995 tarihleri arasında Dışişleri Müsteşar İdari İşler Yardımcılığı. 1995-1999 tarihleri arasında Belçika Krallığı nezdinde T.C. Büyükelçiliği, BAB nezdinde Daimi Temsilcilik ve Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde ders vermektedir.

Kaynakça

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.