Gönüllü kuruluş

Gönüllü kuruluş; kamu yönetimi, özel sektörden sonra üçüncü sektör, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar olarak da anılan Gönüllü kuruluşların oluşturduğu 3. sektör, kamu ve özel sektör dışında hizmet sunumu amacıyla kurulmuş ve bu amaca yönelik kaynakları bularak etkin bir şekilde planlamayla yönetim sergileyen, demokrasinin yerelleşmesine katkıda bulunan birimlerdir.

Genel özellikleri

  • Anlamlı ve sürekli bir yapıya sahip olmak,
  • Kamu sisteminin bir parçası olmamak,
  • Yöneticilerine ya da üyelerine kar dağıtmamak,
  • Öz yönetime sahip olmak,
  • Gönüllülük esasına sahip olmak,
  • Toplumsal amaçları desteklemek.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.