Göksel Kürelerin Devinimleri Üzerine

Göksel Kürelerin Devinimleri Üzerine (Latince: "De revolutionibus orbium coelestium") Mikolaj Kopernik'un başyapıtı. İlk kez 1543 yılında Nürnberg'de basılmış olan eserin içeriği Batlamyus'un geosantrik yani Dünya merkezli modeline karşıt Güneş-merkezli yeni bir model sunmaktaydı. Copernicus bu eserinden önce Güneş-merkezli modelini Commentariolus isimli risalesinde açıklamış ve arkadaşlarına tanıtmıştır. Eserin Copernicus'un kendi elinden yazılmış el yazması bugüne kadar ulaşabilmiştir. Bu el yazmasının incelenmesi sonucu eserin geçirdiği gelişime ve oluşum sürecine dair daha fazla bilgi edinilmiştir. Papa III. Paulus'a ithaf edilen eser, altı bölümden oluşmaktadır:

  • İlk bölümde Güneş merkezli kuramın genel görünüşüne yer verilmiştir.
  • Daha ziyade teorik olan ikinci bölümde çeşitli küresel astronomi kaideleri açıklanmış ve bir yıldız listesi verilmiştir.
  • Üçüncü bölümde Güneş'in hareketleri konu edilmiştir.
  • Dördünce bölümde önceki bölümdeki tarza benzer şekilde Ay'ın hareketleri konu edilmiştir.
  • Son iki bölüm olan beşinci ve altıncı bölümlerdeyse sistemin somut bir açıklamasına yer verilmiştir.
Göksel Kürelerin Devinimleri Üzerine
De Revolutionibus Orbium Coelestium
Göksel Kürelerin Devinimleri Üzerine-De revolutionibus orbium coelestium, Nürnberg, 1543
Yazar Mikolaj Kopernik
Dil Latince
Konu Astronomi
Tür Bilim
Yayım 1543 (İlk basım tarihi)[1]
Sayfa 529
ISBN 9789944888790

Eser C. Cengiz Çevik çevirisiyle İş Bankası Kültür Yayınları'ndan Türkçe olarak çıkmıştır.

Kaynakça

  1. Göksel Kürelerin Devinimleri Üzerine İlk Nokta. 3 Temmuz 2010 tarihinde erişilmiştir.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.