Formal bilim

Formal bilimler teorik formal sistemlerle ilişkili teorik dallardır. Mantık, matematik, sistem teorisi ile bilgisayar biliminin teorik dalları, bilgi teorisi ve istatistik formal bilimlerdir. Formal bilimlerin fen bilimleri ve sosyal bilimler dışında üçüncü bir bilim alanı olarak mı sayılması gerektiği hâlâ tartışma konusudur ve zaman zaman farklı kaynaklarca çeşitli formal bilim dalları, örneğin matematik ve istatistik, fen bilimleri dahilinde de ele alınır.

Formal bilimler teorik sembol ve kurallardan oluşurlar. Formal bilimler zaman zaman gerçekliğe (realiteye) uygulanabilirler ve belirli sınırlamalar dahilinde, yararlıdırlar. İnsanlar sıklıkla teorik sistemlerle gerçekliği birbirine karışma hatasına düşerler ve teorik modelleri, sanki gerçekliği mükemmel bir biçimde temsil ediyorlarmış gibi, uygularlar, veya teorik modellerin aslında gerçekliğin kendisi olduğuna inanırlar.

Fen bilimleri ile formal bilimler arasındaki fark, formal bilimlerin teorik fikirlerle başlaması ve düşünme süreci sayesinde diğer farklı teorik fikirlere ulaşmasıdır; oysa fen bilimleri gerçek dünyadaki çeşitli gözlemlerle başlarlar ve gerçekliğin bir bölümü için bir ölçüde kullanışlı olan modellere ulaşırlar. Sonuç olarak, sadece formal bilimleri inceleyerek gerçeklik hakkında bir şey öğrenmek mümkün değildir; formal bilimler kullanılarak gerçeklik üzerine herhangi bir şey kanıtlanamaz.

Bununla birlikte, formal bilimler, fen bilimlerine ve genel olarak gerçekliğe uygulanabilirler. Örneğin, uygulamalı matematik dalı, bazı teorik matematik modellerini gerçekliğe uygulamaktadır. Bu da ancak belirli sınırlar ve kısıtlamalar dahilinde, belirli bir kesinlikle mümkündür.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.