Fiziksel sistem

Fizikte, fiziksel evrenin analiz edilmek amacıyla seçilmiş bir kısmına fiziksel sistem denir. Sistemin dışındaki her şeye Çevre (sistemler) denir. Çevrenin, incelenen sistem üzerine etkisi olmayan özellikleri yok sayılır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.