Finansal risk yönetimi

Finansal risk yönetimi, bir firmanın, finansal araçları kullanarak başta kredi riski ve piyasa riski olmak üzere karşılaştığı riskleri yöneterek ekonomik değer yaratma faaliyetidir. Karşılaşılan diğer risk türleri arasında, döviz riski, Shape riski, volatilite riski, sektörel risk, likidite riski, enflasyon riski vb. yer almaktadır. Genel risk yönetimine benzer bir şekilde, finansal risk yönetiminde de kaynakların tespit edilmesi, ölçülmesi ve bunlara karşı önlemlerin planlanması gereklidir. Finansal risk yönetimi nitel ve nicel olabilir. Risk Yönetiminin bir alt dalı olarak, maliyeti yüksek olan risklere karşı finansal araçları kullanarak ne zaman ve hangi ölçüde koruma sağlanması gerektiği konuları üzerinde odaklaşır. Dünya genelinde bankacılık sektöründe, operasyonel, kredi ve piyasa risklerinin takibi, raporlanması karşılanması için uluslararası alanda aktif bankalar genel olarak Basel Anlaşmalarına uygun hareket etmektedirler.[1][2][3][4]

Finansal risk yönetimine ne zaman başvurulur 

Finans teorisi, (yani finansal iktisat) firma yöneticilerinin, ancak firma sahipleri (ortaklar) için bir değer yaratma imkânı bulunan durumlarda bir proje üzerinde çalışmasını tavsiye eder. Finans teorisi aynı zamanda ortaya koymaktadır ki, firma yöneticileri, hisse senedi sahiplerinin aynı maliyetle kendi başlarına gerçekleştirme imkânına sahip oldukları projeler yoluyla hisse senedi sahipleri için (ilave) bir değer yaratamazlar. Bu prensip risk yönetimine uygulanırsa, yöneticilerin, yatırımcıların aynı maliyetle kendilerini koruyabilecekleri risklere karşı korunma çabası içerisinde olmaması gerekir. Bu durum ‘alakasız korunma durumu’ olarak da ifade edilmektedir:Mükemmel bir piyasada, bir firma, firma içerisinde veya firma dışarısında korunma maliyeti eşit olan bir riske karşı kendisini koruyarak değer yaratamaz. Ancak uygulamada, piyasalar genellikle mükemmel piyasa niteliğinde değildir. Bu durum, firma yöneticilerinin, finansal risk yönetimi vasıtasıyla, firma için korunması daha düşük maliyetli olan riskleri tespit ederek, hisse senedi sahipleri için değer yaratma fırsatları olduğunu ortaya koymaktadır. Firma bakımından kendine özgü riskler ortaya koyan piyasa riskleri, finansal risk yönetiminin uygulanabileceği en iyi risk türleridir. Finansal Risk Yönetimi kavramı, uluslararası alanda büyük farklılık gösterebilir. Çok uluslu firmalar bu alanda çeşitli zorluklarla karşı karşıyadır. Birden fazla ülkede faaliyet gösterdikleri zaman firmaların dikkate alması gereken risklerle ilgili olarak çeşitli araştırmalar yapılmış olup, gelecekteki farklı zaman dilimleri bakımından firmaların karşı karşıya olduğu üç farklı döviz kuru riski ele alınmıştır: işlemsel risk muhasebesel risk ve ekonomik risk.[4][5][5][6][7][8][9]

Kaynakça

  1. Peter F. Christoffersen (22 November 2011).Elements of Financial Risk Management 15 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. Academic Press. ISBN 978-0-12-374448-
  2. Allan M. Malz (13 September 2011). Financial Risk Management: Models, History, and Institutions 8 Nisan 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. John Wiley & Sons.ISBN 978-1-118-02291-7
  3. Van Deventer, Donald R., and Kenji Imai. Credit risk models and the Basel Accords. Singapore: John Wiley & Sons (Asia), 2003.
  4. EMMANUEL ATTAH KUMAH. COST OF CAPITAL (A FINANCIAL TOOL TO CREATE AND MAXIMIZE SHAREHOLDER VALUE). Lulu.com. pp. 39–. ISBN 978-1-304-26045-1.
  5. KRISHNAMURTI CHANDRASEKHAR; Krishnamurti & Viswanath (eds.) "; Vishwanath S. R. Advanced Corporate Finance 5 Mart 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. PHI Learning Pvt. Ltd. pp. 178–. ISBN 978-81-203-3611-7.
  6. Dietmar Franzen (6 December 2012). Design of Master Agreements for OTC Derivatives 5 Mart 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. Springer Science & Business Media. pp. 7–. ISBN 978-3-642-56932-6.
  7. http://www.emeraldinsight.com/Insight/viewContentItem.do;jsessionid=EFA8D4FB63329F2C94F48279646551BF?contentType=Article&contentId=1649008 14 Mayıs 2010 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (contrary to conventional wisdom it may be rational to hedge translation exposure. Empirical evidence of agency costs and the managerial tendency to report higher levels of translated income, based on the early adoption of Financial Accounting Standard No. 52).
  8. Aggarwal, Raj, "The Translation Problem in International Accounting: Insights for Financial Management." Management International Review 15 (Nos. 2-3, 1975): 67-79. (Proposed accounting framework for evaluating and developing translation procedures for multinational corporations).
  9. http://www.iijournals.com/doi/abs/10.3905/jpm.1997.409611 (Discusses the benefits for hedging in foreign currencies for MNCs).

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.