Fetal alkol sendromu

Fetal alkol sendromu (fetal alkol embriyopatisi), gebelikleri döneminde alkol alan annelerin çocuklarında, alkolün teratojen etkilerine bağlı olarak ortaya çıkan, değişik düzeylerdeki konjenital anomalilerle karakterize bir tablodur. Başlıca bulgular:[1][2][3][4]

  • Gelişme geriliği bulguları: Genel gelişme geriliği (mikrosefali, boy kısalığı, ekstremite anomalileri, vd), Yağ dokusu eksikliği
  • Dolaşım sistemi bulguları: Fallot tetralojisi, septum defektleriSantral sinir sistemi bulguları: Zeka geriliği, hipotoni, koordinasyon bozukluğu, hiperaktif çocuk
  • Göz bulguları: Kapaklarda kısalık, ptozis, şaşılık (strabismus), mikroftalmi
  • Yüz ve Çene bulguları: Filtrum hipoplazisi, üstçene hipoplazisi, altçene hipoplazisi (mikrognati), prognati, dudak/damak yarığı, mikrodonti, mine hipoplazisi


Kaynakça

  1. Homfray T, Farndon PA. Fetal Anomalies -The Geneticist’s Approach, in “Twining’s Textbook of Fetal Abnormalities”. (AM Coady, S.Bower, editors), Chapter 7, pp.139-160, 3rd edition. Elsevier, Amsterdam, 2014
  2. Preedy V (editor). Neuropathology of Drug Addictions and Substance Misuse. Academic Press, London-San Diego-Cambridge-Oxford, 2016
  3. Sulik KK. Teratogens and craniofacial malformations: relationships to cell death". Development. 103:213–232, 1988
  4. Kumar V, Abbas AK, Aster JC. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease. 9th edt., Elsevier Saunders, Philadelphia, 2015
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.