Faz diyagramı

Fiziksel kimyada, mineralojide, malzeme biliminde ve metalurjide termodinamik-farklı fazlar arasında denge hallerini gösteren grafik. Matematik ve fizikte alternatif olarak faz uzayı anlamına da gelmektedir.

Basınç-Sıcaklık Diyagramı

En basit faz diagramları bir maddenin örneğin suyun basınç-sıcaklık diagramlarıdır. Faz diagramı basınç-sıcaklık uzayında maddenin hâl değişimi sırasındaki değişimleri belirtir.

Tipik bir faz diyagramı. Noktalı çizgi suyun anormal olan davranışını gösterir. Yeşil çizgi Donma sıcaklığının mavi çizgi Kaynama sıcaklığının , basınç etkisinde değişimlerini göstermektedir.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.