Entojen

Dini ve şamanik ritüellerde, manevi/mistik tecrübeleri tetikleme amacıyla çeşitli şekillerde kullanılan, psikoaktif maddeler içeren bitkilerin genel adı. Bu maddeler, sinir sistemini doğrudan etkileyen moleküllere sahip bitkilerden elde edilir. Eski yunancada "içsel kutsallık" anlamına gelen ἔνθεος (entheos) ve "üretmek" anlamna gelen γενέσθαι (genesthe) kelimelerinden "insanın içindeki kutsallığı uyandıran" anlamında yakın zamanda türetilmiştir. Tanımı 1979'da Carl A. P. Ruck tarafından şöyle yapılmıştır:

"Dar anlamıyla, şamanik veya dini ayinlerde yer aldığı gösterilebilen, bu imgelem-türeten ilaçlar entojen olarak adlandırılabilir sadece, ama daha gevşek anlamda terim, geleneksel entojenlerin ayinsel alımında kayıt edilenlere benzer bilinç değişimleri sağlayan diğer doğal ve yapay uyuşurucular için de kullanılabilir."

Bazı entojen bitkiler ve içerdikleri maddeler için:

Kaynakça

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.