Elul

Elul (İbranice: אֱלוּל) veya İlul, İbrani takvimine göre resmî yılın on ikinci ayıdır (resmî yıl 1 Tişri'de başlar) ve dini yılın altıncı ayıdır (dini yıl 1 Nisan'da başlar). 29 gün süren bu ay Gregoryen takviminde Ağustos-Eylül aylarına düşer. İsmini Babil Akadcasından alır ve Akadca "hasat" anlamına gelir.

İbrani takvimi
TişriHeşvanKislevTevetŞevatAdar (VeAdar)NisanİyarSivanTammuzAvElul

Talmud'da Elul "Ani L'dodi V'dodi Li" (ALVL = ELUL) "Ben sevdiğimin, Sevdiğim benim" olarak açılabileceği yazılıdır. Bir sonraki ay yeni yıla girileceği için bu ayda tövbeler edip Şabat hariç her gün şofar çalmak gelenekselleşmiştir.

Etimoloji

Ellul kelimesi köken olarak İbranice harfleri “Ani ledodi vedodi li” (Ben sevdiğime aidim, sevdiğim bana ait) cümlesindeki kelimelerin baş harflerinden oluştuğu dile getirilmektedir.[1] Buna karşın, kelimesinin etimolojik kökenini Akad dilinde Eylül ayını ifade etmek için "hasat" anlamına gelen Elūlu kelimesinden geldiği de belirtilmektedir.[2] Türkçede kullanılan Eylül ayı kelimesinin de bu kökten geldiği düşünülmektedir. Bu aya Arapça "Aylul", Türkçe "Eylül" ve Akadca "Elulu" denir.

Musevilikte İlul

Ellul ayı, Yahudi geleneğinde, mezarlık ziyaretlerinin yapıldığı, ayetlerin ve geleneksel “Kadiş”in okunduğu döneme verilen isimdir. Yahudi inancında bu ay Tanrı'nın insana yakın olduğu bir zaman dilimidir; bu nedenle de kişinin öz varlığı üzerine düşünmesinin gerektiğine inanılır.[1] Ayrıca bu ay içinde iyi dileklerle başlayan ve yine iyi dileklerle son verilen mektupların yazılması gibi bir gelenek de mevcuttur.[2]

Özel İlul günleri

  • 1 İlul - (MÖ 1313) Musa Sina'ya çıktı.
  • 2 İlul - (1555) Şulhan Aruh yayımlandı.
  • 10 İlul - (MÖ 2105) Nuh kuzgunu serbest bıraktı.
  • 12 İlul - (1294) Nahmanides doğdu.
  • 17 İlul - (MÖ 2105) Nuh güvercini serbest bıraktı.
  • 18 İlul - (1698) Baal Şem Tov doğdu.
  • 23 İlul - (MÖ 2105) Güvercin Nuh'a bir zeytin dalı getirdi.
  • 25 İlul - (MÖ 3671) Yaratılışın ilk günü.
  • 25 İlul - (MÖ 335) Kudüs'ün duvarları tekrar inşa edildi.

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.