Elektromanyetik girişim

Elektromanyetik girişim (EMI olarak kısaltılır-electromagnetic interference), elektromanyetik dalgalar arasında olan girişim olayıdır. Bu girişim bir EM dalganın istenilen yere ulaşmamasına sebep olabileceği gibi bir kaynaktan yayılan EM dalgaların başka bir cihazda istenmeyen akımlar indüklemesine sebep olur. Elektromanyetik girişime günlük hayatta cep telefonuna mesaj gelecekken yakındaki hoparlörün cızırtı yapması şeklinde rastlanabilir.

Televizyon ekranında oluşan EM girişim

Elektronikte sinyaller

Elektronik sinyaller kimi zaman sabit bir periodik sinyal, kimi zaman ise bir bilgi ile modüle edilmiş taşıyıcı sinyal olabilirler. Elektronik devreler bu sinyalleri yükseltebilir, zayıflatabilir, kırpabilir, şekil değişikliğine uğratabilir veya bölebilirler. Doğrusal (lineer) devreler sinyalleri dalga şeklinde hiçbir değişiklik yapmadan geçiren, yükselten veya zayıflatan devrelerdir.Doğrusal olmayan ( nonlineer) devreler ise dalga şeklinde değişiklik yapan devrelerdir. Ancak doğrusal sayılan devrelerde bile sinyal dalga şekli bir ölçüde bozulur.Çıkış sinyalleri bir spektrum analizöründe incelenirse, çıkış sinyalinde girişte olmayan bazı harmoniklerin oluştuğu görülür. Distorsiyon bu harmoniklerin sinyale olan oranıdır.

Şekilde A distorsiyonsuz bir sinüs sinyalidir. B ve C farklı ölçülerde distorsiyonlu sinüs sinyalleridir.( C sinyali için "kırpılmış sinyal" denilebilir.)

Ölçüm

Ölçüm için devre girişine bir sinüs sinyali uygulanır. Doğrusal olarak işlem görmesi istenen bu sinyal çıkışta iki defa ölçülür. İlk ölçüm geniş bantlı bir ölçümdür. Toplam sinyal, yani VT ölçülür.İkinci ölçümde ise sinüs sinyali bir bant söndüren (notch) filtre vasıtasıyla bloke edilerek, sadece distorsiyon sebebiyle oluşan harmonikler ölçülür. Şayet bu harmonikler V1, V2, V3 vb. ile gösterilirse,

Bu oran desibel cinsinden de ifade edilebilir.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.