Ekonomizm

Ekonomizm tüm toplumsal gerçeklerin ekonomik ölçülerle değerlendirilmesi anlamında ekonomik indirgemeciliği eleştirmek için kullanılan bir terimdir. Aynı zamanda karar almada arz ve talep tek önemli etken olarak algılandığı ve tüm diğer etkenlerin dışarıda bırakılmasına tam olarak öne geçmesini sağlayan veya izin veren bir ideoloji olarak ekonomiyi eleştirmek için de kullanılmaktadır.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.