EBCDIC

EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code = Genişletilmiş İkilik kodlu Ondalık Değişim Kodu; okunuşu: ebsedik) IBM tarafından kullanılan bir karakter kümesi ailesidir. Daha çok OS/360 işletim sistemi ve S/390 sunucularında kullanılır. Harf, rakam, işaretleri karşılayan 256 farklı sembolü kodlayabilir.

EBCDIC sisteminin değişik alt türleri vardır. Bu türler karşılıklı olarak uyum içinde değildir. IBM, kendine özgü olmak üzere türleri birbirine çeviren yazılımlar da üretmiştir. Örneğin; EBCDIC kodunda büyük A harfi 193 (C1hex), küçük a harfi ise 129 (81hex) sayısıyla kodlanmıştır.

Ebcdic 500 alt türü

Codepage (kod sayfası) 500
Uluslararası
  0 1 2 3 6 7 8 9 (+! 4_   (4 hex = 0100 bin)
5_ &éêëèíîï ìß]$*);^ 5_   (5 hex = 0101 bin)
6_ -/ÂÄÀÁÃÅ ÇѦ,%_>? 6_   (6 hex = 0110 bin)
7_ øÉÊËÈÍÎÏ Ì`:#@'=" 7_   (7 hex = 0111 bin)
8_ Øabcdefg hi« »ðýþ± 8_   (8 hex = 1000 bin)
9_ °jklmnop qrªºæ¸Æ¤ 9_   (9 hex = 1001 bin)
bgColor="sildfgÞ® A_   (A hex = 1010 bin)
B_ ¢£¥·©§¼ ½¾¬¯¨´× B_   (B hex = 1011 bin)
C_ {ABCDEFG HI­ôöòó C_   (C hex = 1100 bin)
D_ }JKLMNOP QR¹ûüùúÿ D_   (D hex = 1101 bin)
E_ \÷STUVWX YZ²ÔÖÒÓÕ E_   (E hex = 1110 bin)
F_ 012Ú  F_   (F hex = 1111 bin)
5 6 7 8 9 A B C D E F  

Ayrıca bak: ASCII

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.