Eş Güdümlü Evrensel Zaman

Eş Güdümlü Evrensel Zaman (UTC), pek çok ülkede baz alınan medeni ve bilimsel zaman.[1] 1963 yılında kullanılmaya başlanmıştır.[1] UTC, Fransızca (Fransızca: Temps universel coordonné) ve İngilizce (İngilizce: Coordinated Universal Time) kavramlarının kısaltmasıdır. Fransızca (TUC) veya İngilizce (CUT) kısaltmaları üzerinde fikir birliği sağlanamadığı için UTC üzerinde karar kılınmıştır.

Şimdiki UTC
Şubat 6, 2021 04:00:14 (UTC) –
UTC zaman dilimlerinin dünya haritası

UTC, atomik olarak hesaplandığından Güneş zamanına göre hesaplanan GMT ile arasında çok küçük farklılıklar vardır. Ancak bunlar gündelik kullanımı etkilemez.

Kaynakça

  1. "Coordinated Universal Time (UTC)." Encyclopædia Britannica Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopædia Britannica, 2011.

Ayrıca bakınız

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.