Duyu

Duyu duyulama etkinliğinin farkına varan içsel bir güçtür. Bu anlamda, duyulama etkinlikleri ile çeşitli dışsal duyuların nesneleri arasındaki farkı ortaya koyan yeti. Hayvanda veya insanda somut fizik gerçeklikleri maddesel bir şekilde bilme gücü.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.