Duyarga bacaklılar

Duyarga bacaklılar (Protura), içtençeneliler (Entognatha) sınıfından böcek takımıdır.

Duyarga bacaklılar
Bilimsel sınıflandırma
Üst âlem: Eukaryota
Âlem: Animalia
Alt âlem: Eumetazoa
Şube: Arthropoda
Alt şube: Hexapoda
Sınıf: Entognatha
Takım: Protura
Silvestri, 1907
Familyalar

Acerentomata

  • Hesperentomidae
  • Protentomidae
  • Acerentomidae

Eosentomata

  • Antelientomidae
  • Eosentomidae

Sinentomata

  • Fujientomidae
  • Sinentomidae
Acerentomon sp.

İlk temsilcisi İtalyan Silvestri tarafından 1907 yılında keşfedildi. Bunlar, 0.2–2 mm boyunda, çuğunluk renksiz sarımsı, vücutları boyunca uzamış, birbirine benzer segmentlerden oluşmuş, duyargasız böceklerdir.

Böcekler içinde bir ayrıcalık olarak eşey bezleri 11. abdominal segmentten (erkekte bir çift meme ile, dişide basit tek bir delikle) dışarıya açılır. Her iki eşeyde de dış eşey organları iyi gelişmiştir.

Ovipardırlar. Yumurtadan yalnız 9 segmentli olan nimf çıkar. Geri kalan 3 segment postembriyonik deri değişimi sırasında tamamlanır (anameri). Çok bacaklılarda (Myriapoda) görülen bu özellik, böcekler içinde yalnızca Protura takımında bulunur.

Çürümekte olan bitki kalıntılarının içinde ve yosunların, ağaç kabuklarının altında bulunurlar. Yerin içine 10 cm kadar girebilirler. Ömürleri ancak bir yıldır.

Türkiye'de bulunup bulunmadığı bilinmiyor. Araştırıcıları yoktur.

Adlandırma

Duyargaları (antenleri) yoktur ama bunun yerine birinci bacak çiftini duyarga gibi kullandıkları için duyarga bacaklılar adı verilmiştir.

Kaynakça

  • Prof. Dr. Alı Demirsoy (1992), Yaşamın Temel Kuralları (Entomoloji)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.