Dolaylı vergi

Dolaylı vergi, bir gerçek ya da tüzel kişinin geliri veya sermayesi üzerinden değil, kişiler arasında gerçekleşen ekonomik işlemler üzerinden belirlenmiş oranlarda alınan vergi türü.

Uygulamaları

Dolaylı vergilerin, Katma Değer Vergisi, Satış Vergisi ve lüks mallar üzerinden alınan tüketim vergileri gibi çesitleri pek çok ülkede halen yürürlükte bulunmaktadır.

OECD'ye üye ülkeler arasındaki genel pratik incelendiğinde ülkelerin çoğunun mal ve hizmet teslimlerinde Katma Değer Vergisi uyguladığı görülebilir. Diğer alternatif olan Satış Vergisi ise sadece son tüketiciye yapılan satış bedeli üzerinden hesaplanır ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de dahil olduğu çok az sayıda ülke tarafından uygulanmaktadır.

Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında dolaylı vergi uygulamalarının harmonizasyonu için çalışmalar devam etmekte olup, Avrupa Birliği tarafından bu konuda çeşitli yönetmelikler yayınlanmış bulunmaktadır. Genel olarak Katma Değer Vergisi oranının Avrupa Birliği üyesi ülkelerde % 15 ile % 28 arasında değiştiği görülmektedir (2008 Mayıs ayı itibarıyla).

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.