Doktor (akademik derece)

Doktor çoğu ülkede üniversiteler tarafından yapılan bir çalışma dersinden sonra verilen en yüksek akademik derecedir. Doktoralar tüm akademik alanlar genelindeki programlar için verilir. Bu dereceye sahip olabilmek için, okuyanların tez veya benzeri biçimde, bilgi sınırlarını genişleten özgün bir araştırma yapmaları ve çalışmalarını bu alandaki uzmanlara savunmaları gerekir. Bir doktora derecesinin tamamlanması çoğu zaman bir üniversite profesörü, araştırmacı veya bilim insanı olarak istihdam için bir gerekliliktir. Doktora derecesi ders dönemi ve seminer sunumu, yeterlilik sınavı sonrasında da tez önerisinin de kabulüyle tez araştırması merhalelesine geçilir. Hazırlanan tezin savunmasıyla beraber doktor derecesi kazanılır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.