Dize

Dize veya mısra, manzum yazıların (şiir) her bir satırına verilen isimdir. Genelde belli bir vezne (ölçü) göre düzenlenir; fakat ölçüsü olmak zorunda değildir. Bütün şiirler mısralar halinde düzenlenir. Bu yönüyle en küçük nazım birimidir denilebilir.

Mısralar özelliklerine göre değişik adlar alırlar. Hiçbir manzumenin parçası olmayan mısralara azade mısra denir. Bir manzumenin içinde söyleniş bakımından, güçlü ve hoş olan mısra veya mısralara mısra-ı berceste denir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.