Dijital değer yönetimi

Dijital değer yönetimi (DAM - Digital Asset Management) dijital varlıkların depolanması, aranıp bulunması, dağıtımı, gruplanması ve aktarımı etrafında gerçekleşen yönetim görevleri ve kararlardan oluşur. Dijital fotoğraflar, animasyonlar, videolar ve müzik dosyaları dijital değer adı verilen varlıklara örneklerdir. Dijital değer yönetim sistemi dijital değerlerin yönetilmesi sürecine yardım eden bilgisayar yazılımı ve / veya donanımı vasıtasıyla işler.

Dijital değer yönetimi terimi (DAM) aynı zamanda İnternetten yükleme, isim değiştirme, yedekleme, derecelendirme/ değerlendirme, gruplama, arşivleme, optimumlaştırma, koruma, küçültme ve dosyaları dışarıya aktarma protokolleri için de kullanılır.

Temel olarak ses dosyaları, videolar ve diğer medya içerikleri içe çalışan medya değer yönetimi (MAM), “Dijital Değer Yönetimi”’nin alt kategorilerinden birisidir. İçerik yönetim sistemi (ECM) de sektör ve uygulama kapsamı daha geniş olmak ile birlikte genellikle benzer özellikler taşır.

Üstveri (Metadata)

Genellikle yönetilen “varlık” dijital formatta bir araya getirilip depolanır. Bu varlıkların genellikle sistem içinde “asıl” olarak adlandırılan en yüksek çözünürlük değerlerine sahip bir gösterimi bulunur. Bu varlıklar üstveriler (metadata) ile açıklanır. Üstveriler djital varlıkları tanımlar; bu tanımlar sistem, süreç ya da kullanıcı ihtiyaçlarına bağlı olarak detaylanır. Üstveriler –bununla sınırla olmamak ile birlikte-; varlık içeriğini tanımlayabilir (içeride ne var?); içeriğin formatı ile ilgili bilgi verebilir(örn: JPEG, tar, MPEG 2); geçmişi ile ilgili, mülkiyet, erişim hakları ve bunun gibi birçok konuda bilgi verebilir.

Bazı durumlarda sistemdeki dijital değerlerin boyutları çok büyük olabilir, örneğin MPEG 2 ve JPEG2000 dosyaları gibi, bu gibi görüntü ve video dosyalarının asıllarının “proxy” adı verilen temsilleri oluşturulur. Proxy kopyası, DAM sistem altyapısı için kullanılan toplam bantgenişliği azaltmak için kullanılan, asıl varlığın daha düşük çözünürlüklü bir temsilidir. Bu proxy kopyaları varlıklar sisteme aktarıldığı an ya da daha sonra oluşturulabilir.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.