diff

diff, bilgisayar ile hesaplamada dosya karşılaştırmaya yarayan bir yardımcı programdır. Program düz metin dosyalarındaki her bir satırda yapılan değişiklikleri gösterir. Modern gerçeklemeleri ikili dosyaları da destekler. Diff programının çıktısı diff ya da bir Unix komutu olan patch olarak adlandırılır.

diff, bilgisayar jargonunda dosya üzerindeki herhangi bir değişikliği hesaplama anlamında bir fiil olarak da kullanılır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.