Demir Çağı Britanya kabileleri

Demir Çağı Britanya kabileleri, Demir Çağı döneminde çoğunlukla Romalı ve Antik Yunan tarihçiler ve Batlamyus gibi coğrafyacılar tarafından kayıt altına alınmış Büyük Britanya'daki Kelt topluluklarını anlatır.

Roma dönemi Britanya'da bölgelere göre kabileleri gösteren harita

Tarihçe

Adı geçen kabile isimlerinin ilk olarak en erken MÖ 2. yüzyılda kayıt altına alındığını hatırlmak önemlidir. Bu dönemde Büyük Britanya'da Demir Çağı sona ermiş ve Roma hakimiyeti başlamış durumdadır. Kabileler tüm dönem boyunca aynı isimle varolmamış, kimi zaman başka bir kabile tarafından asimile edilmiş veya daha büyük kabile oluşturmak üzere birleşmiştir. Aynı zamanda adada görülen bazı kabile isimler Kıta Avrupasında da görülebilmektedir.[1] Kayıtl olan isimlerin kabilelerin kendileri tarafından kullanılıp kullanılmadığı da belirsizdir, çünkü bazı örneklerde olduğu gibi verilen isimler kabileleri tanımlamak için verilmiştir.[2]

Güney Britanya

 • Atrebates
 • Belgae
 • Cantiaci
 • Catuvellauni
 • Dobunni
 • Dumnonii ve ona bağlı Cornovii
 • Durotriges
 • Regnenses
 • Textoverdi
 • Trinovante
 • Iceni

Orta Britain

 • Carvetii
 • Cornovii
 • Corieltauvi
 • Parisii
 • Brigante

Kuzey Britain

 • Caledonii
 • Caereni
 • Carnonacae
 • Corionototae
 • Cornovii
 • Creone
 • Damnonii
 • Decantae
 • Epidii
 • Lopocare
 • Lugi
 • Novantae
 • Selgovae
 • Smertae
 • Setantii
 • Taexali
 • Textoverdi
 • Vacomagi
 • Venicone
 • Votadini

Batı Britanya

 • Deceangli
 • Demetae
 • Gangani
 • Ordovice
 • Silure

Hakkında bilgi olmayan diğer kabileler

 • Attacotti
 • Segontiaci
 • Bibroci
 • Cassi
 • Ancalites
 • Cenimagni (= Iceni?)
 • Pretanoi

Kaynakça

 1. Bu kabilelere örnek olarak günümüzde Fransa ve Belçika yöresinde hüküm sürmüş olan Belgae, Parisii ve Atrebate kabileleri verilebilir
 2. Örneğin Durotrige, dağlık bölgede çalışanlar anlamındadır. Regnense, bağımlı krallık tebaları anlamındadır.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.