Danıştay eski daire başkanları

Eski Daireler

Mülkiye Dairesi Başkanları

 • Atıf Tüzün (1927)
 • İsmail Hakkı Göreli (1927-1931)
 • A. Mitat Kalabalık (1931-1942)

Deavi Dairesi Başkanları

 • Mustafa Reşit Özsoy (1927)
 • Fuat Tuğcu (1931)

Maliye ve Nafia Dairesi Başkanları

 • Ali Rıza (1927-1936)
 • M. Asım Yeğin (1936-1945)

Tanzimat Dairesi Başkanları

Birinci Deavi Dairesi Başkanları

 • Saffet Tuncay (1931-1943)

Birinci Mürettep Daire Başkanları

 • Fahrettin Öztürk (1977-1982)

İkinci Mürettep Daire Başkanları

 • Turgut Akmirza (1980-1982)

Onbirinci Daire Başkanları

 • Ahmet Koçak 1965-1974)
 • Mazhar Şener (1974-1978)
 • Samim Gökyar (1978-1982)
 • Bahir Oğuz Ayçin (1994-2000)
 • Öznur Aliefendioğlu (2000-2002)
 • Mustafa İlhan Dinç (2002-2008)
 • Ahmet Hamdi Ünlü (2008-2012)
 • Asuman Yet (2012-2015)
 • Orhan Cem Erbük (2016-2018)

Ondördüncü Daire Başkanları

 • Levent Artuk (2011-2019)

Onbeşinci Daire Başkanları

 • Kırdar Özsoylu (2011-2019)

Onaltıncı Daire Başkanları

 • Fethi Aslan (2014-2016)

Onyedinci Daire Başkanları

 • Enver Kaya (2014-2016)

Mevcut Daireler

Birinci Daire Başkanları

 • M. Şefik Yürekli (1939-1941)
 • Selahattin Odabaşıoğlu (1942-1949)
 • H. Avni Türel (1950-1957)
 • İbrahim Hilmi Senil (1959-1960)
 • Rıza Göksu (1960-1965)
 • İsmail Hakkı Ülgen (1966-1969)
 • Firdevs Menteşe (1969-1976)
 • Yıldırım Kuzum (1976-1987)
 • Hasan Basri Gültekin (1987-1992)
 • Feridun Taşkın (1992-1998)
 • Harun Çetintemel (1998-2002)
 • Abdülkadir Genelioğlu (2002-2004)
 • Yılmaz Çimen (2004-2008)
 • Osman Alpak (2008-2012)
 • İlyas Arlı (2012-günümüz)

İkinci Daire Başkanları

 • A. Mitat Kalabalık (1942)
 • Hazım Türegün (1942-1952)
 • Cudi Özal (1952-1954)
 • A. Şeref Hocaoğlu (1955-1963)
 • Ahmet Erdoğdu (1964-1973)
 • Niyazi Araz (1973-1982)
 • Orhan Hikmet Erdem (1982-1991)
 • Alp Yüksel Fırat (1991-2000)
 • Sabri Coşkun (2000-2002)
 • Mustafa Birden (2002-2008)
 • Kamuran Erbuğa (2008-2016)
 • Ercan Ahi (2016-günümüz)

Üçüncü Daire Başkanları

 • M. Asım Yeğin (1945-1946)
 • İhsan Pehlivanlı (1946-1950)
 • Cemal Yorulmaz (1952-1960)
 • Yekta Aytan (1960-1962)
 • Şükrü Gilisralıoğlu (1963-1975)
 • Orhan Arif Özdeş (1975-1982)
 • Yaşar Mermut (1982-1996)
 • Muzaffer Cebesoy (1996-2001)
 • Gürsoy Gönenç (2001-2009)
 • Suna Nilgün Akpınar (2009-2016)
 • Mehmet Ali Samur (2016-2020)
 • Hanifi Doğan (2020-günümüz)

Dördüncü Daire Başkanları

 • Saffet Tuncay (1943)
 • Prof. Ali Kemal Arar (1943-1949)
 • T. Talat Hitay (1948-1950)
 • M. Bahattin Arkaç (1952-1960)
 • İsmail Hakkı Ülkmen (1960-1962)
 • Kemal Berkem (1963-1974)
 • A. Rüştü Aral (1973-1978)
 • Ekrem İspir (1978-1990)
 • Erol Çırakman (1991-1998)
 • Tahsin Yağmurlu (1998-2001)
 • Sumru Çörtoğlu (2001-2006)
 • M. Engin Kumrulu (2006-2011)
 • Bahadır Doğusoy (2011-2015)
 • Enver Kaya (2016-günümüz)

Beşinci Daire Başkanları

 • Selahattin Odabaşıoğlu (1939-1942)
 • A. Ferit Bilan (1945-1946)
 • İhsan Aktürel (1946-1954)
 • Rıfat Göksu (1955-1962)
 • Ali Doğan Toran (1963-1965)
 • Sait Köksal (1966-1975)
 • Ali Sıtkı Gökalp (1975-1982)
 • Turgut Akmirza (1982-1986)
 • Nuri Alan (1986-2000)
 • Ender Çetinkaya (2000-2004)
 • Turan Falcıoğlu (2004-2009)
 • Salih Er (2009-2010)
 • Mustafa Behiç Kılıçhan (2010-2016)
 • Fethi Aslan (2016-günümüz)

Altıncı Daire Başkanları

Yedinci Daire Başkanları

 • Tevfik Şenocak (1960)
 • Tevfik Gerçeker (1960-1962)
 • Avni Pınar (1963-1976)
 • Hasan Basri Kurdoğlu (1976-1982)
 • M. Atıf Kösebalaban (1982-1991)
 • Erman Bayraktar (1991-2000)
 • Nuri Soyuer (2000-2001)
 • Güler Mermut (2001-2002)
 • H. Gündüz Haştemoğlu (2002-2005)
 • Turgut Candan (2005-2010)
 • Ali Atagün (2010-2019)
 • Hamit Ümit Aksoy (2019-günümüz)

Sekizinci Daire Başkanları

 • Rasim Esmerer (1960)
 • Hikmet Kümbetlioğlu (1960-1966)
 • İhsan Arar (1967-1972)
 • İbrahim Koloğlu (1973-1982)
 • Hüseyin Metin Güven (1982-1993)
 • Rüştü Altay (1993-1998)
 • Ahmet Nuri Çolakoğlu (1998-2003)
 • Güngör Demirkan (2003-2007)
 • Ayla Alkıvılcım (2007-2012)
 • Yüksel Öztürk (2012-günümüz)

Dokuzuncu Daire Başkanları

Onuncu Daire Başkanları

 • İhsan Olgun (1965-1975)
 • Şükran Ersümer (1975-1981)
 • Şerafettin Kaya (1981-1990)
 • Galip Tanrıöver (1990-1994)
 • Erol Dündar (1994-1998)
 • M. Burhan Öç (1998-2003)
 • Zafer Kantarcıoğlu (2003-2005)
 • Ali Güven (2005-2007)
 • Mehmet Rıza Ünlüçay (2007-2015)
 • Tülün Özdemir (2015-2018)
 • Yılmaz Akçil (2018-günümüz)

Onikinci Daire Başkanları

 • Celal Göydün (1965-1973)
 • Kazım Yenice (1973-1982)
 • Ahmet Şükrü Özeren (1995-1999)
 • Yüksel Taşkın (1999-2003)
 • Gülsen Yenişehirli (2003-2005)
 • Yücel Irmak (2005-2009)
 • Ahmet Çetin Zöngür (2009-2015)
 • İrfan Eroğlu (2016-2020)
 • Mahmut Doğan (2020-günümüz)

Onüçüncü Daire Başkanları

 • Ragıp Tartan (1973-1979)
 • M. Atıf Kösebalaban (1980-1982)
 • Faruk Öztürk (2005-2012)
 • Nevzat Özgür (2012-günümüz)

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.