Damasen

Damasen, Ares'e karşı gelmek için doğan giganttır. Gaia ve Tartarus'un çocuğudur. Arese karşı doğduğu için onun zıddıdır. Bu yüzden Damasen barışçıldır. Damasen barışçıl olduğu için Gigant-Tanrı savaşına katılmamıştır. Damasen'in Anadolu'da yaşadığı inanılmaktadır. Anadolu'da çobanlık ve çiftçilik yapar ve insan çiftçi ve çobanlarla arkadaş olurdu. Gaia onun barışçıl olup savaşa katılmamasına çok öfkelenmişti. Bunun üzerine bir Drakon gönderir. Drakon Damasen'in bütün çiftçi ve çoban arkadaşlarını öldürür. Damasen bunu öğrendiğinde öfkeden deliye döner. Drakon'un peşine düşüp bir ağaç ile onu öldürür. Gaia drakonu öldürdüğü için Damaseni lanetler. Laneti Tartarus'taki bir bataklıkta sonsuza dek kalıp her gün Drakon'un saldırısına uğramaktır. Bu yönüyle Damasen'in sonu Prometheus'a benzemektedir. Damasen'in hala Tartarus'ta olduğuna inanılmaktadır. Damasen Olimpos Kahramanları serisindeki "Hades'in Evi" kitabının bir kısmında görülmüştür.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.