DTCF Tiyatro Bölümü

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü, DTCF'nin tiyatroculuk üzerine eğitim veren bölümüdür.

DTCF Tiyatro Bölümü Öğretim Kadrosu, 1993-94

Tarihi

Türkiye'de akademik düzeyde tiyatro eğitimi veren ilk kuruluş olan "Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü"nün temeli, 1958 yılında Tiyatro Enstitüsü'nün kurulması ile atıldı. O yıllarda Muhsin Ertuğrul, üniversite seviyesinde tiyatro eğitiminin gerekleri hakkındaki yazıları ile kamuoyunu böyle bir girişime hazırlamıştı. Prof. Dr. İrfan Şahinbaş'ın girişimleri ile tiyatroyu bir bilim dalı olarak ele alan, bu konuda araştırmalar yapan ve eğitim veren bir "Tiyatro Enstitüsü" kuruldu. Enstitünün başkanı Prof. Dr. Bedrettin Tuncel, yardımcısı Prof. Dr. İrfan Şahinbaş oldu. Enstitünün ilk asistanları olarak önce Sevda Şener, çok kısa bir süre sonra Özdemir Nutku kadroya alındı. Enstitü 1962 ders yılı sonunda, bir enstitü kapsamı içinde ders verilemeyeceği gerekçesiyle kapatıldı.

İki yıl süren hazırlık evresinden sonra 1964 yılında "Tiyatro Kürsüsü" adı altında eğitime başlandığında, dört yıllık bir program uygulanıyor ve mezunlara üniversite diploması veriliyordu. Kürsü başkanlığına Prof. Dr. Melahat Özgü getirildi.

Tiyatro Kürsüsü 1981 yılında yapılan yeni düzenlemeyle "Tiyatro Bölümü" adını aldı.

Eğitim biçimi - dalları

Sahne uygulamalarında görülen gelişim ve ortaya çıkan gereksinimler doğrultusunda, tiyatro bölümünde 1987-1988 ders yılından başlayarak yeni bir uygulamaya geçildi. Tiyatro Bölümü, "Tiyatro Tarihi ve Teorisi Anabilim Dalı", "Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı" ve "Oyunculuk Anasanat Dalı" olmak üzere üç dala ayrıldı. Bölüme 1987-1988 öğretim yılından başlayarak özel yetenek sınavıyla öğrenci alınmakta, lisans, yüksek lisans ve doktora aşamalarında eğitim yapılmaktadır.

Eğitim anlayışı

DTCF Tiyatro Bölümü, Türkiye'de tiyatro eğitiminde usta-çırak ilişkisine dayalı geleneksel yöntemlerle oyuncu yetiştiren konservatuvar eğitimine alternatif oluşturdu. Tiyatro alanında akademisyenliği tam zamanlı bir meslek olarak seçen tiyatro akademisyenlerini yetiştiren ocak niteliğindeki DTCF Tiyatro Bölümü, hocaların hocası olarak bilinen Sevda Şener, Metin And, Turgut Özakman, Sevinç Sokullu, Nurhan Karadağ, Selda Öndül gibi tiyatroyu fikirleriyle etkileyen isimleri bünyesinde barındırmıştı.

Akademik kadrosu

DTCF Tiyatro Bölümü Şubat 2017'de yayımlanan 686 (24 Ekim 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.) nolu KHK ile "Barış İçin Akademisyenler bildirisi"ne imza atan akademisyenlerin ihraç sürecinde altısı kadrolu (Prof. Dr. Selda Öndül, Prof. Dr. Tülin Sağlam, Prof. Dr. Beliz Güçbilmez, Doç. Dr. Süreyya Karacabey, Araş.Gör. Dr. M.Elif Çongur ve Araş.Gör. Şamil Yılmaz) (24 Ekim 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.) yedi öğretim elemanını kaybetmiştir. Tiyatro Bölümü halen Doç. Dr. A. Kadir Çevik'in başkanlığında, Dr.Öğr.Üyesi Duygu Toksoy Çeber, emekli Öğretim Görevlisi Erkan Ergin, Öğretim Görevlisi Özgün Çakar, Öğretim Görevlisi O.Utku Akgün ve çoğu bölüm eski mezunlarından ek dersli öğretim elemanları (Eren Aysan, Ünsal Coşar, Erdinç Doğan, Bülent Çiftçi, Durukan Ordu, Ferhunde Kaya vb.) ile derslere devam etmekte, Araş.Gör.Gülşan Erdem, Araş.Gör.Gülden Ateş ve Araş.Gör.Utku Saçak ile akademik çalışmalarını yürütmektedir.

Tiyatro Bölümünden Emekli Olmuş Öğretim Üyeleri-Elemanları

- Bedrettin Tuncel

- Melahat Özgü

- Sevda Şener

- Metin And

- Tahsin Konur

- Turgut Özakman

- Sevinç Sokullu

- Yasamin Kalaç

- Nurhan Karadağ

- Levent Suner

- Gülayşe Temeltaş

- Nedim Yıldız

- Erkan Ergin

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.