Cins (anlam ayrımı)

Cins, birbirine benzeyen ve ortak birçok karakterleri olan türler topluluğu. Taksonomide kullanılır.

Ayrıca: Hemcins, aynı cinsiyetten olanı ifade eder.

  • Cinslik (cinsiyet), anisogamous türlerde ürettiği (veya üreme organlarının sahip olduğu) gametler tarafından tanımlanan dişi, er veya interseks arasında bir canlının biyolojik ayrımı.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.