Cari denge

Cari işlemler dengesi olarak da tanımlanan cari denge, ödemeler dengesi bilançosunun dış ticaret (ihracat-ithalat dengesi), hizmetler (hizmet alımları-hizmet satımları), yatırım (net faktör) gelirleri (dış yatırım gelirleri-dış yatırım giderleri) ve cari transferler (karşılıksız olarak elde edilen dış gelirler-karşılıksız olarak yapılan dış giderler) dengelerinin toplamından oluşur.[1]

Ülkelerin 1980–2008 yılları arası kümülatif cari dengesi (ABD$)-IMF verilerine dayanarak

Ülkenin cari işlemlerden elde ettiği gelirler, cari işlemlere yapılan giderlerden daha büyükse bu durum cari fazla (cari işlemler fazlası); daha küçükse cari açık (cari işlemler açığı) olarak nitelenir.[2]

Cari Denge

Mal Dengesi(Dış ticaret dengesi)

Hizmetler dengesi

  • Hizmet Gelirleri (+)
  • Hizmet Giderleri (-)

Yatırım (Net Faktör) gelirleri dengesi

  • Yatırım Gelirleri (+)
  • Yatırım Giderleri (-)

Transfer Gelirleri Dengesi

  • Karşılıksız Olarak Elde Edilen Dış Gelirler (+)
  • Karşılıksız Olarak Yapılan Dış Giderler (-)

Kaynakça

  1. Eğilmez, Mahfi. "Cari Denge". Ekonomi Sözlüğü. 7 Haziran 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Nisan 2015.
  2. "Cari Açık". Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Terimler Sözlüğü. 3 Ağustos 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Nisan 2011.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.