Boltzmann sabiti

Boltzmann sabiti (k veya kB) enerji ile sıcaklık arasındaki ilişkiyi veren fiziksel bir katsayıdır. Gaz sabitinin Avogadro sayısına bölümü ile bulunabilir:

k nin değerleri birim
1.380 6504(24)×10-23J·K−1
8.617 343(15)×10-5eV·K−1
1.3807×10-16erg·K−1

Entropi ile aynı birime sahip olup Avusturyalı fizikçi Ludwig Boltzmann'ın adını taşır.

Boltzmann sabiti k makroskopik ile mikroskopik fizik arasında bir köprü görevini görür. Makroskopik olarak, ideal gaz kanunu, ideal bir gazın basıncı p ile hacminin V çarpımının, o gazın mol cinsinden miktarı n ile mutlak sıcaklığın T çarpımıyla orantılı olduğunu söyler.

burada

evrensel gaz sabiti olup [8.314 472 m³·Pa·K-1·mol-1(kJ/kmol-K)] e eşittir.

Boltzmann sabiti bunu, moleküllerin mikroskopik özellikleri ile ilgili bir eşitliğe dönüştürür.

burada N gazın molekül sayısı ve k de Boltzmann sabitidir.

Kaynakça

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.