Boğucu gaz

Boğucu gaz, solunan havadaki oksijeni azaltan veya yok eden, zehirli olmayan veya düşük ölçüde zehirli gaz. Oksijeni tükenmiş havanın uzun süre solunması, asfiksi sonucu ölüme (boğulma) yol açar. Boğucu gazların genelde durağan ve kokusuz olmaları nedeniyle, kandaki karbondioksit oranının yükselmesi (hiperkapni) safhasına kadar yüksek konsantrasyondaki varlıkları dahi hissedilmeyebilir. NFPA 704 standardına göre, "SA" (Simple asphyxiant) koduyla gösterilirler. Azot, helyum, neon, argon, kripton ve ksenon gibi gazlar bu gruba girerler.

Zehirli gazlar ise boğucu gazların aksine, hücrelerdeki oksijene veya solunum sistemine zarar vererek ölüme yol açarlar.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.