Bivalvia

Midyeler (Latince Bivalvia ya da Bivalva, Pelecypoda, Lamellibranchia.), Yumuşakçalar şubesine ait bir sınıftır.

Midyeler
Ernst Haeckel'den Kabukuluar, Kunstformen der Natur, 1904
Bilimsel sınıflandırma
Âlem: Animalia
Şube: Mollusca
Sınıf: Bivalvia
Takımlar

Altsınıflar ve Takımlar Altsınıf Anomalosdesmata

 • Pholadomyoida

Altsınıf Heterodonta

 • Cycloconchidae
 • Hippuritoida
 • Lyrodesmatidae
 • Myoida
 • Redoniidae
 • Veneroida

Altsınıf Paleoheterodonta

 • Trigonioida
 • Unionoida

Altsınıf Protobranchia

 • Nuculoida
 • Praecardioida
 • Solemyoida

Altsınıf Pteriomorphia

 • Arcoida
 • Mytiloida
 • Ostreoida
 • Pterioida

Suyu filtre ederek suda bulunan gıdalarla beslenirler, vücudu bir menteşe ile birleşen iki kabuk içinde bulunurlar. Genellikle simetrik, iki kabuklu yumuşakçalar olarak bilinirler. Sınıf, tamamı tatlısu ya da denizlerde yaşayan 30,000 türü bulundurmaktadır. Kum midyesi, kara midye, kıllı midye, istiridye, akivades, kidonya gibi takımları vardır.

Bivalvialar, diğer molluscalardan bir çift karbonatlı kavkı içerisinde yer alan yassı gövdeleriyle ayıklanırlar. Kavkıları genellikle iki kavkının birleştiği yerden geçen bir düzleme göre simetrik olup hayvanın sırt (dorsal) tarafından elastik boynuzumsu maddeden oluşan bir ligoment ile birleşirler. Kavkıları manto tarafından salgılanır ve eklenme yolu ile büyür. Kavkıların birleştiği taraf dorsal (sırt) karşı taraf ise ventral (karın) taraftır. Kavkıların kendileri sağ kavkı ve sol kavkı olarak tanımlanır. Ağızın bulunduğu taraf kavkının ön, anüsün bulunduğu taraf arka taraftır. Kavkılar genellikle caco3 bileşimli olup değişik özelliklerde gelişmiş olabilirler. Kavkıların birleştiği yere menteşe levhası denir.Bu levhada her iki kavkıda dişler ve diş çukurları bulunur. Bunlar karşılıklı olarak birbirleri içine geçecek şekilde düzenlenmişlerdir. Kavkı büyürken ilk oluşan kısım umbo`dur. Umbonun altındaki dişler kordinal dişler, yanlardakiler ise yan dişlerdir.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.