Birincil sektör

Birincil sektör, ekonomide doğrudan doğal kaynaklardan yararlanılan sektördür. Bu sektöre tarım, ormancılık, balıkçılık ve madenciliği içerir. Sektörde elde edilen ürünlerin çoğu diğer endüstriler için hammadde olarak kullanılmaktadır. Birincil sektör genellikle gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sektör olup[1] sanayileşmiş ülkelerde genellikle daha az önem taşımaktadır.

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.