Bilgi işlem

Bilgi işlem, bir kurumun verilerini ve bilgisini saklayan, işleyen ve ayrıştıran bölümüne denir. Günümüzde bilgi işlem daha çok bir kurumun teknik altyapısını sağlayan bölüm olarak düşünülse de, genel olarak bilgi işlemin üstlendiği roller bunun ötesindedir. Bilgi işlem, sağladığı teknik altyapı ile tüm verilerin saklanmasında ve bunlardan istatistik ve raporların çıkarılmasında görev alır.

İnsanda bilgi işlem motor kontrol tarafından gerçekleştirilir.

Bilgi işlemin üstlendiği roller bilgi sistemlerinin inceleme alanına girer.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.